Pełnomocnictwo ogólne

Pełnomocnictwo do przeglądnięcia akt

Upoważnienie do obrony